Eerste 750 85-plussers gevaccineerd op donderdag en vrijdag 18 en 19 maart

Gepubliceerd op donderdag 18 maart 2021 16.41 u.
Tijdens de wekelijkse medische coördinatievergadering krijgen we een update over het verloop van de vaccinaties in vaccinatiecentrum De Zwaan. Deze week startten we met het vaccineren van de 85-plussers. Het gaat over 750 inwoners uit deze leeftijdscategorie.
  • Sinds deze week zijn we gestart met het vaccineren van de algemene bevolking, waarbij de 85-plussers eerst aan bod komen.
  • We starten vandaag (donderdag 18 maart) en vrijdag 19 maart met het vaccineren van de eerste 750 inwoners uit deze leeftijdscategorieën. Daarnaast worden er ook nog enkele tientallen zorgprofessionals uit de eerste lijn gevaccineerd. De Vlaamse databank met deze personen werd op basis van onze oproep vorige week nog aangevuld.
  • Er vertrekken momenteel 1.500 uitnodigingen voor vaccinaties met Pfizer voor de komende weken. Deze uitnodigingen gaan ook naar inwoners met hogere leeftijden, waarbij we ondertussen het geboortejaar 1937 aansnijden. De Vlaamse databank levert de gegevens aan van de mensen die we mogen uitnodigen. Dit gebeurt op leeftijd.
  • De inwoners die we nu uitnodigen, krijgen voor hun eerste inenting een voorgeboekte afspraak op 31 maart, 1 april of 2 april. De tweede inenting is voorzien voor 5, 6 en 7 mei, conform de verlengde tussenperiode die voor Pfizer wordt voorgeschreven tussen de eerste en tweede inenting.
  • We vragen iedereen om – conform de richtlijnen op de uitnodigingsbrief (en/of -e-mail) en het persoonlijke vaccinatiedossier – beide afspraken zo snel mogelijk te bevestigen. Een snelle bevestiging helpt ons bij een vlotte organisatie.
  • We hopen de komende dagen vanuit Vlaanderen bijkomende toewijzingen van vaccins te ontvangen. Aansluitend voorzien wij hiervoor meteen de nodige shifts in het vaccinatiecentrum en versturen telkens zo snel mogelijk de uitnodigingen met de voorgeboekte afspraken. Afgelopen week werd achter de schermen deze volledige flow – niet eenvoudig gezien de talrijke softwarekoppelingen - helemaal op punt gesteld.