Hoe gaat de vaccinatie van 5 tot 11-jarigen in z'n werk?

Op deze pagina informeren we je over het vaccineren van kinderen. Iedereen moet dit in alle vrijheid – zonder druk voor of tegen – voor zijn of haar kind kunnen beslissen. Wel vragen we om een weloverwogen beslissing te nemen op basis van wetenschappelijk verantwoorde informatie. We begrijpen dat dit geen eenvoudige beslissing is. Vaak is het een moeilijke zoektocht naar correcte informatie in een snel veranderende pandemie.


Hou bij het maken van de afweging het belang van jouw kind voor
ogen. Kijk daarbij zowel naar de persoonlijke gezondheid als het sociaal
welbevinden. Beslis samen met je kind welke argumenten voor of tegen
vaccinatie het zwaarst wegen. Deze afweging kan voor elk kind verschillend zijn.

Een zeer mooi vertrekpunt in je zoektocht naar informatie is de website
van Bataljong. Deze organisatie
benadrukt vooral het belang om ook met je kind hierover in gesprek te
gaan. Je vindt er ook links naar andere informatiebronnen en filmpjes die
jou en je kind helpen om een beslissing te nemen.

Er is geen juiste of foute keuze. Wij hebben begrip voor elke beslissing.
Kies je ervoor om je kind nu (nog) niet te laten vaccineren? Ook op latere
momenten zal je nog kansen krijgen.

Beslis je om je kind wel te laten vaccineren? Als vaccinatiecentrum doen
we er alles aan om het vaccinatieproces zo kindvriendelijk mogelijk te
laten verlopen.

Waarom beslist de overheid om een kind de kans te geven op een vaccin?

De deltavariant circuleerde – anders dan de vorige golven – veel in de leeftijdsgroep van 5-11-jarigen. Deze viruscirculatie versterkte de vierde golf. Omdat kinderen nauwe contacten hebben met ouders, (groot)ouders – en via hen ook andere ouderen en kwetsbaren – droeg de viruscirculatie onder -12-jarigen onrechtstreeks bij aan de druk op de zorg. De impact van vele quarantaines op kinderen, gezinnen, het onderwijs, het sociaal weefsel, de economie… was groot. Het effect van de vierde golf onder 12-18-jarigen en op de secundaire scholen was minder groot. Dat wordt voornamelijk toegeschreven aan de vaccinaties in deze leeftijdsgroep.
Hoewel wetenschappers duidelijk aangeven dat er beperkt rechtstreekse medische voordelen zijn van vaccinatie voor een kind, zijn er wel maatschappelijke voordelen waar ook de kinderen zelf wel bij varen. Minder viruscirculatie verhoogt de kans dat scholen en vrijetijdsactiviteiten open blijven. Minder kinderen zullen gehinderd worden in hun ontwikkeling door quarantaines. Daarom wordt gekozen voor een vrijwillig vaccinatiebeleid bij kinderen van 5-11 jaar. Dat
wil zeggen dat je als ouder (samen met je kind) een beslissing neemt.

Welk vaccin kan je kind krijgen?

Kinderen van 5 tot en met 11 jaar worden ingeënt met het kindervaccin van Pfizer. Kinderen krijgen een kleinere dosis. Concreet wordt er bij hen gewerkt met 10 microgram mRNA, vergeleken met 30 microgram voor volwassenen. Kinderen krijgen een lagere dosis omdat ze kleiner zijn en minder wegen. Bij studies naar vaccins of geneesmiddelen voor kinderen zoekt men naar een zo laag mogelijke dosis die voldoende werkzaam is.

Hoe verloopt de vaccinatie?

De vaccinatie en het medisch toezicht gebeuren door artsen, verpleegkundigen en vroedkundigen. Ze hebben een medische achtergrond. We richten een stukje van ons
vaccinatiecentrum in op kindermaat. We zorgen voor:
• een kindvriendelijke inrichting
• voldoende plaats voor kind én begeleider
• meer tijd voor de vaccinatie zodat dit rustig kan verlopen

Bekijk hier hoe je je kind voorbereidt en welke stappen het doorloopt in het vaccinatiecentrum.

Bekijk hier ook de VIDEO over het bezoek aan het vaccinatiecentrum voor kinderen

Hoeveel prikken krijgt je kind bij keuze voor vaccinatie?

5- tot en met 11-jarigen krijgen twee keer het kindervaccin van Pfizer toegediend, met een tussentijd van 21 dagen. De tweede prik is even belangrijk als de eerste.

Hoe werd het vaccin voor kinderen ontwikkeld en onderzocht?

Producent Pfizer deed onderzoek bij 2.000 kinderen in gecontroleerde klinische studies. Die studies verliepen onder strikte begeleiding van verschillende overheidsinstallaties. Het kindervaccin werd uiteindelijk goedgekeurd door de FDA (de Amerikaanse toezichthouder voor geneesmiddelen), het EMA (het Europees Geneesmiddelenbureau) en nu ook de Hoge Gezondheidsraad (België). Die gegevens worden aangevuld met vaststellingen van landen waar het kindervaccin al in grote aantallen werd toegediend. Zo kregen, vooral in de Verenigde Staten en Israël, ondertussen al meer dan 6 miljoen kinderen het kindervaccin van Pfizer.
Uit al deze onderzoeken blijkt de veiligheid van het vaccin.

Kan je kind ziek worden van de prik?

Je kind kan geen corona krijgen van het vaccin. De arm kan wel rood uitslaan of pijn doen op
de plek van de prik. Na de vaccinatie kan je kind wat grieperig zijn of lichte koorts hebben. Dit is normaal en verdwijnt vanzelf na enkele dagen. In heel uitzonderlijke gevallen kan je kind kort na de prik allergisch reageren, net zoals bij andere vaccinaties. Daarom moet je na de vaccinatie nog minstens 15 minuten ter plaatse blijven. Zo kan een dokter meteen helpen als je kind zich niet goed voelt. Mag je kind een vaccin krijgen als het al corona heeft gehad? Ook als je kind al eens besmet werd met corona, is vaccinatie toegelaten.

Mag je als ouder meekomen naar het
vaccinatiecentrum?

Als ouder(s) of voogd mag je natuurlijk meekomen! Dit betekent automatisch dat je toestemming geeft om je kind te laten vaccineren en je hiervoor geen andere documenten moet invullen. Stem de vaccinatie vooraf af met de andere ouder/voogd, zeker bij co-ouderschap. Neem een gedragen beslissing. Kan je als ouder of voogd niet meekomen? Geef dan aan de volwassene die je kind begeleidt een brief mee met je goedkeuring. Je vindt het juiste document terug via deze link: www.laatjevaccineren.be/wie-waar-en-wanneer/5-11-jarigen.

Moet je kind ook na vaccinatie de coronamaatregelen blijven volgen?

Ja, dat is net hetzelfde als bij volwassenen.

Wat als je kind bijna 12 jaar is en uitgenodigd wordt voor een kindervaccin?

Overleg deze situatie met je huisarts.


Kies je voor vaccinatie?

1. Maak een afspraak
Je maakt online een afspraak voor de twee prikken die je kind moet krijgen. Volg hiervoor de instructies op de Vlaamse uitnodigingsbrief. Deed je dit al? Prima, dan hoef je dat nu niet opnieuw te doen. Deed je dit nog niet? Breng dit dan zo snel mogelijk in orde. Zonder bevestiging kan je afspraak niet doorgaan. Heb je geen computer of heb je hulp nodig? Bel 014 38 90 47. Het callcenter van het vaccinatiecentrum maakt voor jou de afspraken. Meer info: https://www.laatjevaccineren.be/kies-zelf-je-vaccinatiemomenten 

2. Vul de medische vragenlijst in.
Heb je niet alle info? Vraag hulp aan je huisarts en/of je huisapotheker.

3. Kom op de dag van je afspraak naar het vaccinatiecentrum
Rivierstraat 11, 2400 Mol. Kom stipt op tijd.
Wat breng je mee?
Dit persoonlijk vaccinatiedossier met ingevulde medische vragenlijst (of een
evenwaardig document van je huisarts en/of je apotheker).
• De kids-ID of ISI+-kaart van je kind.
• De uitnodigingsbrief van de Vlaamse overheid.

4. Bereid je kind voor

Bekijk hier hoe je je kind voorbereidt en welke stappen het doorloopt in het vaccinatiecentrum.

Bekijk hier ook de VIDEO over het bezoek aan het vaccinatiecentrum voor kinderen

Laat je je kind niet vaccineren?

Dan moet je niets doen. We werken niet met voorgeboekte afspraken, dus je moet geen actie ondernemen als je niet kiest voor vaccinatie.

Wat als ik me later bedenk?

Je krijgt op latere momenten de kans om je kind alsnog te laten vaccineren. Bel hiervoor naar het callcenter van het vaccinatiecentrum.

Weetje

Een afspraak in het vaccinatiecentrum geldt als ‘klein verlet’ voor je werk. Dit betekent dat je in samenspraak met je werkgever je werk mag verlaten voor de tijdsduur van het vaccineren.


Meer info:
www.vaccinatiecentrumbaldemore.be 014 38 90 47 callcenter@elzbaldemore.be