Hoe wordt het vaccin toegediend?

Je krijgt een injectie in de bovenarm, tenzij dit niet kan om medische redenen. De vaccinatie zelf neemt maar enkele minuten in beslag.