Medische medewerkers vaccinatiecentrum ontvangen stapsgewijs meer informatie

Gepubliceerd op vrijdag 5 februari 2021 14.55 u.
De oproep naar medisch geschoolde medewerkers voor het vaccinatiecentrum leidde tot maar liefst 667 kandidaten. Artsen, verpleegkundigen, vroedvrouwen en apothekers komen als eerste in aanmerking om als medisch medewerker aan de slag te gaan.

Zij ontvingen een mailing om hun beschikbaarheid door te geven. Voor het inzetten van andere eerstelijnsmedewerkers wachten we nog op instructies van de hogere overheid. Voorlopig stoppen we de nieuwe aanmeldingen. We danken iedereen alvast voor de enorme bereidwilligheid!

Vanuit de instructies van de hogere overheid komen artsen, verpleegkundigen, vroedvrouwen en tandartsen als eerste in aanmerking om als medisch medewerker aan de slag te gaan. Zij werden hierover eerder deze week geïnformeerd en geven nu hun beschikbaarheid door. Op basis hiervan werken we een werkrooster uit. We roepen niet alle medewerkers tegelijkertijd op. Het vaccinatiecentrum zal immers niet meteen op volle kracht draaien, waardoor we bij de opstart niet meteen alle kandidaten moeten inzetten.

Voor het inschakelen van andere eerstelijnsmedewerkers wachten we nog op verdere richtlijnen vanuit de hogere Overheid. Ook zij ontvingen een eerste mailing en worden op de hoogte gehouden.

Wegwijs maken in vaccinatiecentrum

Omwille van hun medische achtergrond, hebben de medische medewerkers geen opleiding nodig om te kunnen vaccineren. Wel maken we hen binnenkort wegwijs in het vaccinatiecentrum.

Grondige voorbereidingen

Achter de schermen werken we volop aan de voorbereidingen voor het vaccinatiecentrum. We zorgen ervoor dat deze medische omgeving uitermate veilig is en dat de werking vlot verloopt. Om dit te realiseren is een strikte en grondige voorbereiding absoluut noodzakelijk. Denk daarbij aan het uitwerken van:

  • een duidelijke interne structuur waarin iedereen z’n verantwoordelijkheden kent en waarbij we de juiste mensen op de juiste plaatsen inschakelen
  • een flexibel softwaresysteem voor de planning en communicatie van de verschillende shiften
  • werkinstructiefiches die elke medewerker klaar en duidelijk uitleggen wat we verwachten en hoe de taken uitgevoerd moeten worden
  • de nodige protocollen voor het strikt en veilig uitvoeren van de vaccinaties

Meer info: communicatiedienst, 014 33 07 11, communicatie@gemeentemol.be