Vaccinatie- en testcentrum verdwijnen eind april

Gepubliceerd op vrijdag 15 april 2022 11.58 u.
Eind deze maand verdwijnt de tent van het vaccinatiecentrum in De Zwaan en stopt het testen in ecocentrum De Goren. Zowel voor het vaccineren als het testen zijn beide tijdelijke infrastructuuroplossingen niet langer nodig.

Het vaccineren wordt onder de co├Ârdinatie van eerstelijnszone Baldemore verder opgenomen door de huisartsen(praktijken). Voor het testen verwachten we binnenkort een bijgestuurde teststrategie van de hogere overheid.

In de week na de laatste vaccinatiedag op zaterdag 23 april verdwijnt de vaccinatietent. Hiermee komt een einde aan het uitgebreide vaccinatiecentrum voor eerstelijnszone Baldemore op site De Zwaan.

Vaccinatie blijft mogelijk via huisartsen

Na het einde van het vaccinatiecentrum wordt voor toekomstige vaccinaties de stap gezet naar een duurzame samenwerking met de eerste lijn (waaronder de huisartsen en huisartsenprakijken). De komende weken worden hiervoor onder co├Ârdinatie van eerstelijnszone Baldemore verdere afspraken gemaakt.

Vaccineren blijft in onze eerstelijnszone dus steeds mogelijk, ook voor tweedekansers of kinderen die de vaccinatieleeftijd bereiken.

Tijdelijke vaccinatiepunten wanneer nodig

Voor de toekomst blijft het steeds mogelijk dat er tijdelijk fysieke vaccinatiepunten worden ingericht in één of meerdere gemeenten van Baldemore. Dit kan het geval zijn wanneer een extra prik op korte tijd moet worden gezet bij bepaalde doelgroepen en de vaccinatiecapaciteit dit vereist. Afhankelijk van de vereiste vaccinatiecapaciteit die in die situatie op korte termijn nodig is, zullen we hiervoor bestaande infrastructuur inzetten. Ook deze scenario’s worden voorbereid.

Bedankt aan alle helpende handen

We willen alle vrijwilligers en professionele zorgmedewerkers nogmaals bedanken voor hun enorme inzet het afgelopen jaar. Zonder hun engagement was dit huzarenstukje niet mogelijk geweest.

Meer info: Vaccinatiecentrum Baldemore, 014 38 90 47, callcenter@elzbaldemore.be