Vaccinatie eerstelijnszorgverleners: wanneer ben jij aan de beurt?

Gepubliceerd op dinsdag 9 maart 2021 16.09 u.
Vaccinatiecentrum Baldemore startte enkele weken geleden met het stapsgewijs vaccineren van de eerstelijnszorgmedewerkers. Dit verloopt volgens het ritme van de eerste vaccinleveringen. Jammer genoeg hebben op dit moment nog niet alle zorgmedewerkers een uitnodiging voor vaccinatie ontvangen.

Voor onze eerstelijnszone spreken we over meer dan 2.000 personen in deze doelgroep. Nog een 700-tal moeten hun uitnodiging ontvangen. De uitnodigingen vertrekken vanuit de databanken van de Vlaamse overheid op basis van het aantal beschikbare vaccins in ons vaccinatiecentrum. Wil je zeker zijn of je op de Vlaamse lijst staat als zorgprofessional? Hou je elektronische identiteitskaart of de Itsme-app bij de hand en surf naar extern.departementwvg.be/staikopdelijst.

 

De 'eerste lijn' is een breed begrip waar veel zorg- en welzijnssectoren onder vallen. In de loop van januari en februari stelde het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid in nauw overleg met VIVEL en de beroepsverenigingen en vertegenwoordigers van zorgverleners een lijst opgesteld van beroepsgroepen die het meest prioritair zijn voor de coronavaccinatie.

In een eerste fase vanaf half februari komen volgende eerstelijnszorgverleners aan de beurt, afhankelijk van de beschikbaarheid van de vaccins: 

 • Huisartsen
 • Bepaalde specialisten buiten ziekenhuizen die fysieke patiëntencontacten hebben met een hoger risico (ORL, pneumo en pediatrie)
 • Thuisverpleging
 • Tandartsen
 • Mondhygiënisten
 • Verzorgend personeel van diensten voor gezinszorg
 • Huisbezoekers lokale initiatieven
 • Personeel test- en triagecentra
 • Personeel wachtposten
 • Personeel vaccinatiecentra
 • Medewerkers zorginspectie en mobiele teams die naar uitbraken gaan

Zij ontvangen een uitnodiging, afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccins. De andere beroepsgroepen komen in een volgende fase aan de beurt. 

Sta je op de lijst?

Zorgverleners die willen weten of ze uitgenodigd zullen worden, kunnen via een tool nagaan of ze in een lijst van een bepaalde doelgroep staan. Klik hier voor de ‘Sta ik op de lijst’-tool. Inloggen kan met je elektronische identiteitskaart of Itsme.

Sta je niet op de lijst staat en denk je in aanmerking te komen voor prioritaire vaccinatie, dien dan je aanvraag tot toevoeging in bij je liaison of werkgever? Meer info daarover op website van laatjevaccineren.be

Meer info: www.laatjevaccineren.be