Reservelijst, hoe en waarom inschrijven op VAXLIST Baldemore?

Wat is de VAXLIST?
VAXLIST Baldemore (www.vaxlist.be) is een eigen lokale reservelijst voor de coronavaccinaties die volledig aan de functionele eisen voldoet van ons vaccinatiecentrum op site De Zwaan.

De werking van onze reservelijst voldoet eveneens aan de regels van de Vlaamse overheid. Zo gebruiken we de reservelijst op basis van leeftijd (van oud naar jong), door onze huisarts geïdentificeerde risicopatiënten en specifieke doelgroepen die door de Vlaamse overheid vermeld worden.

Wanneer gebruiken we de VAXLIST?
Deze reservelijst wordt alleen gebruikt voor zogeheten ‘no shows’. Dat zijn vaccinatiemomenten die last-minute vrijkomen omdat inwoners niet komen opdagen voor hun geplande vaccinaties.

  • Je steekt via de reservelijst dus niemand voorbij. We gebruiken de VAXLIST enkel wanneer we vaccins over hebben, als mensen niet komen opdagen in het vaccinatiecentrum. Zo vermijden we dat vaccins verloren gaan.
  • Als er een plaats vrijkomt én jij bent volgens de reservelijst aan de beurt, dan contacteren we je via de geregistreerde contactgegevens.

De belangrijkste doelstelling van eerstelijnszone Baldemore is en blijft om de reservelijsten zo weinig mogelijk te gebruiken. Door inwoners zo goed mogelijk te sensibiliseren tot vaccinatie en proactief te bellen naar mensen die hun afspraak na enkele dagen nog niet hebben bevestigd, beperken we het aantal ‘no shows’ tot het absolute minimum. Met deze aanpak proberen we een zo hoog mogelijke finale vaccinatiegraad te bereiken, met een minimum van 70%.

Wat zijn de voordelen van VAXLIST Baldemore?

  • Het systeem is volledig afgestemd op de lokale werking en de openingsuren van het vaccinatiecentrum en callcenter.
  • De lokale registratie en opvolging door de huisartsen van risicopatiënten is volledig geregistreerd in de tool.
  • Voor specifieke doelgroepen werken we met goedgekeurde ‘liasons’. Deze tussenpersonen verzamelen de contactgegevens van een bepaalde doelgroep (door Vlaanderen goedgekeurd) en kunnen deze via VAXLIST op de reservelijst plaatsen. Vooraleer ‘liasons’ aan de slag kunnen, moeten ze na registratie worden goedgekeurd door de leiding van het vaccinatiecentrum.

De Vlaamse reservelijst QVax is onvoldoende flexibel voor de openingsuren van ons vaccinatiecentrum en niet afgestemd op onze lokale werking. Vandaar dat we een bewuste keuze maken voor een eigen systeem.

Eerstelijnszone Baldemore volgt strikt de richtlijnen van de Vlaamse overheid voor de reservelijsten. Ook deze werken op basis van leeftijd, van oud naar jong.

Hoe registereer je op VAXLIST Baldemore?
Bekijk de instructiefilmpjes hier.

Wie kan zich registeren op VAXLIST Baldemore?
Niet alle inwoners kunnen zich tegelijkertijd registreren op de reservelijst. Met deze aanpak vermijden we onrealistische verwachtingen, waarbij vele mensen maandenlang nodeloos op de wachtlijst staan. De kans dat je via de reservelijst aan bod komt, is vele malen kleiner dan dat je een ‘reguliere’ uitnodiging ontvangt voor je vaccinatie.

We werken hiervoor met een stapsgewijze oproep waarbij telkens één leeftijdscategorie zich kan registreren. Deze oproepen – in dalende volgorde van leeftijd – gebeuren via www.vaccinatiecentrumbaldemore.be en de gemeentelijke communicatiekanalen van Balen, Dessel, Mol en Retie.

Met deze stapsgewijze oproepen blijven we telkens buiten het bereik van het Vlaamse uitnodigingsproces. Wie op de reservelijst staat én niet als reserve wordt opgeroepen, komt enkele weken later gegarandeerd aan de beurt via de reguliere ‘Vlaamse’ uitnodiging.

Als je op deze manier een uitnodiging ontvangt, verdwijn je automatisch uit de reservelijst van VAXLIST Baldemore.

Kan je alleen jezelf registreren op VAXLIST Baldemore?

  • Nee, je kan ook je gezinsleden op de reservelijst plaatsen.
  • Daarnaast kunnen ook artsen en ‘liaisons’ registraties doen voor anderen.

Hoe roepen we je op als je geregistreerd bent?

  • In een eerste fase verloopt het oproepen nog telefonisch via het callcenter, waarbij je enkele dagen vooraf een telefoontje ontvangt met het verzoek om stand-by te staan.
  • In een volgende fase verloopt de verdere communicatie automatisch per e-mail en sms. Je wordt als reserve ‘s avonds per sms opgeroepen, waarna je meteen ook per sms kan reageren of je al dan niet komt.

Wat als je niet kan komen op het moment dat je opgeroepen wordt?
Lukt het toch niet om te komen en moet je per sms je oproep afzeggen? Dit beschouwen we niet als een weigering van het vaccin. Je zal dan alsnog op het juiste moment een Vlaamse uitnodiging ontvangen. 

Kan je je plaats op de reservelijst bekijken?
Je kan op elk moment je plaats controleren door in te loggen op www.vaxlist.be. Let op: je plaats op de reservelijst kan elk moment wijzigen als er oudere mensen, prioritaire doelgroepen of risicopatiënten tussen schuiven. Je kan dus ook naar achteren schuiven.