Welk vaccin krijg ik? Kan ik dit kiezen?

Neen, je kan je vaccin niet kiezen. Pas bij je vaccinatie zelf weet je welk vaccin je toegediend krijgt. Op dat ogenblik kan je alsnog beslissen om je vaccinatie niet te laten doorgaan.

Alle vaccins die toegediend worden, zijn goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA. Ze zijn dus allemaal veilig en werkzaam. België maak- te afspraken over vijf kandidaat-vaccins: Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica en CureVac.